Public
Authored by Dong ho Xwatch 💬

BỘ SƯU TẬP ĐỒNG HỒ DÂY KIM LOẠI HÈ 2020

Anh em đã có dự định “đón nắng” hè này với nàng chân dài nào chưa?

Nhìn mát mắt, đeo mát tay, cả ngày hè cũng không còn cảm giác khó chịu chính là những điều mà bộ sưu tập lần này sẽ mang lại. Tất cả những nàng chân dài Thụy Sĩ nóng bóng hay những cô vợ bé Nhật Bản đầy quyến rũ, đều được thiết kế độc đáo nhưng không kém phần lịch lãm, trẻ trung.

CLICK NGAY: BST MẪU ĐỒNG HỒ NAM CAO CẤP: https://xwatch.vn/dong-ho-nam-pc85.html

alt ảnh

Trong bộ sưu tập đồng hồ dây kim loại lần này, anh em sẽ chọn nàng nào cho mình?

Đồng hồ orient Star:

alt ảnh

CLICK NGAY: https://gitlab.com/snippets/1960039

Đồng hồ nam citizen:

alt ảnh

XEM NGAY: https://enetget.com/post/677249_bethany-db28t-tourbillon-khong-ph%E1%BA%A3i-ai-mu%E1%BB%91n-%C4%91%E1%BB%81u-co-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-th%C6%B0%C6%A1ng-hi%E1%BB%87u-%C4%91%E1%BB%93ng-h%E1%BB%93-de-b.html

Các mẫu đồng hồ nam Nhật Bản

alt ảnh

XEM THÊM: https://www.flickr.com/groups/14690042@N20/discuss/72157713712955126/

Đồng hồ Orient dây kim loại:

alt ảnh

2 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment